سرکار خانم زهرا پرندک

عضو هیئت مدیره موسسه

وکیل پایه یک دادگستری

عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر امین جعفری

مدیرعامل موسسه

دکترای حقوق از پاریس

مترجم رسمی دادگستری ایران